CTrl - = kleiner        J'ACUSE.        Ctrl + = groter
U, leden van de Tweede Kamer, dat U toen blindelings de wet BOPZ en pas de wet Zorg en Dwang hebt goedgekeurt.