Mijn opmerkingen over de documenten

De geneesheer Directeur keurt zonder enige motivatie het plan van aanpak af, dat ik samen met een behandelende psychologe en mijn dochter en schoondochter heb opgesteld.

Dat opende de weg om een zorgmachtiging aan te vragen volgens de GESTAPO wet Zorg en Dwang.

Er is nog nooit door onderzoek bewezen dat ik een bipolaire stoornis heb.
Dat vraagt behoorlijk veel tijd.
Langer dan een 1/2 uur heeft een gesprek met een psychiater nooit geduurd.
De laatste niet meer dan 5 minuten

Mijn kritiek op de Geneeskundiege Verklaring opgesteld door Psychiarer van Ederen.

Psychiater van Ederen verklaart dat ik boos ben op Dimence.
Ik heb hem gezegd waarom.
Dat heeft hij niet opgenomen in zijn verklaring.
Valsheid in geschrifte? Mijn advocaat zoekt het uit.

Hij wil geen contact en houdt iedereen buiten de deur.
Ja, voor ondeskundige psychiaters. Verder mag iedereen altijd binnen komen.

Redenen
Ernstie verwaarlozing.
Ik woon in een senioren appartement. Een verzorgende komt elke dag medicijnen brengen en controleert of alles goed is.
Zo niet, dan meldt zij/hij dat aan de directrice. De directrice heeft nooit iets gemeldt
Zo is dat afgesproken met Ludgerus en Dimence.

Maatschappelijke teloorgang:
Ik heb per week 15 activiteiten waar ik mensen ontmoet. Vanwege de corona iets minder.
Die mensen hebben nooit gezegd dat ik manisch ben.

Woonplek behouden.
Ik huur niet van Ludgerus maar van woningbouw organisate Ieder1
Zolang ik mijn huur betaal, zal Ieder1 mij niet uit mijn woning zetten.

Geldzaken
Ik heb een gedwongen bewindvoerder.

Contact
Ik heb nooit gezegd dat ik geen contact wil hebben.
Behalve in mijn woning.
Als er een blikje bier op het aanrecht staat, staat in mijn dossier dat ik dronken was.
Telefoon kan altijd en ik ga ook naar hen toe als het nodig is.
Maar vanaf 10 dec, dat psychiater van Ederen op "bezoek" kwam tot aan de rechtzaak op 11 januarie, heeft Dimence op geen enkele wijze contact met mij opgenomen.

Informatie uit nijn dossier
"Onafhankelijke psychiater" heeft in mijn dossier gekeken, want hij wist van

Dement
Bezoek aan een Geriater heeft uitgewezen dat ik niet dement ben en ook geen ouderdomsklachten heb.

Website.
Dat ik een website heb https://www.galerie-lucy.nl/

Psychologe.
Hij heeft met mijn behandelende psychologe gesproken.
Zij zegt van niet.

Wat is een onafhankelijke psychiater?

Afspraak.
Opmerkelijk is dat ik aangaf dat hij een afspraak had waardoor hij niet met mij wilde spreken maar dat hij geen enkele aanstalten (taalfout) maakt (verleden tijd) om het gesprek to beeindigen. (beŰindigen.)
De psychater is zelf wegelopen al schreeuwend "Ik vraag een zorgmachtiging aan"
Dt kan hij niet, want dat doet de Genesheer Directeur.

De afspraak was eerst op de elfde.
Werd verschoven naar de 10de.
Heb gemeld dat ik dan niet kon.
Heb in mijn dossier gelezen, dat men zich daar niets van aantrok.
Het had nog gekund, maar op het laatse moment werd de afspraak van 1 uur naar 1/2 2 verschoven.

Ernstige verwaarlozing
Ga elke dag onder de douche en trek schone kleren aan.
1 x per wwek komt 1 1/2 uur een schoonmaakster.

Brandstichting
Daar heb ik 9 maanden in de gevangenis gezeten en daarna nog 18 maanden TBS.
Hiernaar te verwijzen duidt op totale onkunde van de Psychater.

De hele geneeskundige verklaring heeft Psychiater van Ederen uit zijn dikke psychiater duim gezogen.
Alle psychiaters die voor mij een geneeskundige verklatring hebben opgesteld, hebben ook zo'n dikke psychiater duim.
Dankzij de GESTAPO wet Zorg en Dwang doet niemand er iets aan.

De ellende begon toen ik melding deed van mijn zwartboek over Dimence.
Blijkbaar kan de Geneesheer Directeur niet tegen kritiek.
Heeft hij iets te verbergen.?

Of is de Geneesheer Directeur jaloers op mijn website.
Oneindig veel beter dan die krakkmikkige lekkke kruiwagen met kapot voorwiel, als een goedkope drop reclame, van Dimence.
Heeft heel veel geld gekost, heb ik in een jaarverslag van Dimence gelezen.
Ik doe het voor 1/10 van dat bedrag. Want websites maken is en wetenschap, psychiatrie niet.

Gelukkig is er voor een psychiatrische patient ook vrijheid van meningsuiting.
Maar daar heeft de Geneesheer Directeur lak aan.
Is het iemand belemmeren om haar of zijn mening te uiten niet strafbaar?
Mijn advocaat zoekt het uit.Documenten behorende bij de aanvraag voor de zorgmachtiging

Olthuis Verzoekschrift Zorgmachtiging.pdf

Olthuis Bijlage 1 Bevindingen GD.pdf

Olthuis Bijlage 2 Medische verklaring.pdf

Verslag van de rechtbank. Blad 1


Blad 2
2.2
De verklaring van de Geneesheer Directeur wijkt af van de verklaring van Psychiater van Ederen.
De verklaring van de Geneesheer Directeur is opgesteld op 2 December zonder mij te horen.
Die van Psychiater van Ederen op 10 december.
Ra Ra hoe kan dat?
Daar had ik mijn verweer op gericht.
Ik werd na brandstichting op in de gesloten afdeling van de Rielerenk voor 9 maanden opgesloten in de gevangenis.
Daarna TBS met voorwaarden. Daarna ben ik niet meer op de Rielerenk geweest.
Wat heeft dat met het volgende punt te maken?

Ernstige stemmingsontregeling , passend bij een hypomane of manische ontregeling.
Dat is volgens het DSM 5 handboek nooit bewezen. Zie bladzijde 118 Manische episode.
Lezen Psychiaters het handboek DSM 5, hun bijbel wel? Blijkbaar niet.

Oh ja een leuke. Blandzijde 361
Na het drinken van 2 kopjes koffie krijgt U cafe´ne-intoxinatie. Met 12 classificatiecriteria.
Een half uurtje later krijgt U het cafe´neonttrekkingssyndroom. Met 6 classificatiecriteria.
Waarom hier geen streepje tussen staat weet ik niet, moet U een Psychiater vragen.
Zo komen Psychiaters aan klanten. Want +/- 99,99% van de wereld bevolking drinkt koffie.
Een huisarts zegr, dat is een allergie, als U meer drinkt gaat het van zelf over.
Er staan nog meer van zulke grapjes in. Dus een zeer humoristisch boek. Zal het Youp vragen om het boek te lezen. Mischien de volgende oudejaarsshow over de psychiatrie.
Dan zeker zijn allerbeste.
Bewijs dat het DSM 5 handboek complete waanzin is.
Want in een theorie 1 letter verkeerd, deugt de hele theorie niet.
Zo is dat in de normale wereld.. Betrokkene is onverzorgd, lijdt aan  decorum verlies  ,
Heeft de Geneesher Directeur met mij gesproken? Is hij bij mij thuis geweest?

Is bekend met alcohol gebruik.
Drink 1 pilsje per dag, door dat gedoe met Dimence, niets.
Er staat niets over in mijn dossier.
Heeft de Geneesheer Directeur de bierblikjes in mijn afvalzak geteld?
De rechter heeft het natuurlijk uitgelegd als misbruik.
Want deze stelling geldt voor +/- 99 % van de Nederlandse bevolking.

Tevens is betrokkene zeer achterdochtig richting Psychiatrie en Dimence.
Ja mag dat na bijna 13 jaar mishandeling door Dimence?

Zo heeft betrokkene een website opgezet waarin hij zijn beklag doet richting Dimence.
Ook een psychiatrische patient heeft recht op vrijheid van meningsuiting.
Elke organisatie zou blij zijn met kritiek van een ervaringsdeskundige. Maar Dimence niet.
Heeft de Geneesheer Directeur iets te verbergen?
Als er iets instaat wat niet waar is, kan de geneesheer directeur wwn aanklacht wegens smaad indienen.
Heeft Geneesheer Directeur niet gedaan.
Bovendien is mijn website tig maal beter dan die dropreclame website van Dimence.
Is meer een kapotte kruiwagen met een lek voorwiel. Niet vooruit te branden.
Dat kun je alleen als je manisch, dement bent, en aan geheugenverlies lijdt, aldus mijn dossier.

Naar verschillende ministeries gestuurd.
Ik heb e-mails naar de fractievorzitters van alle partijen in de tweede kamer gestuurd.
Heb die berichten ook aan mijn behandelende psychiater gestuurd met het verzoek die door te sturen naar de Geneesheer Directeur.
Conflicten met mijn familie. Ik heb alleen een coflict met mijn dochter vanwege een onbekwame behandelaar die zich niet gehouden heeft aan mijn plan van aanpak.
Uit mijn plan van aanpak: ~ Mijjn bejegening
Ik wordt graag op de hoogte gehouden van alle handelingen, met uitleg waarom
AltIjd
Alle betrokken hulpverleners
De behandelaar en mijn dochter hebben zich hieraan niet gehouden.
Mijn dochter is geen psychiater.

Volwassen mensen praten over wat ik dan niet gedaan zou hebben volgens mijn plan van aanpak.
Ik ben volwassen, de Geneesheer Directeur blijkbaar niet.

2.4
Ik heb altijd gezegd dat ik bereid was om naar Fact toe te gaan. Of dmv vooraf via E-mail aan te kondigen telefonisch gesprek, zou opnemen.
Een psychiatrische patient is toch niet verplicht om continue de mobiel aan hebben staan?
Dat is inbreuk op mijn privacy.

2.5
Dimence heeft de bevoegdheid om mij tot aan het einde van de zorgmachtiging, op te sluiten in een separeercel. Want daar is geen communicatie mogelijk.
Daardoor wordt het verlengen van de zorgmachtiging makkelijk voor Dimence.
Want je hebt niet kunnen aantonen dat je weer normaal in de samenleving kunt functioneren.
2.7


Blad 3


Blad 4